Čemu je jednaka sila

Trenutno pregledavate Čemu je jednaka sila
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:14 lipnja, 2023

Newtonov zakon o sili

Newtonov zakon o sili je osnovni zakon fizike koji opisuje kako se objekti pomiču pod utjecajem sile. Prema Newtonovom zakonu, sila je jednak produktu mase tijela i ubrzanja kojem je tijelo izloženo. Matematički izraženo, F = ma, gdje je F sila, m masa tijela, a a ubrzanje. Ovaj zakon omogućuje razumijevanje i predviđanje kretanja tijela u različitim situacijama.

Gravitacijska sila

Gravitacijska sila je sila koja djeluje između svih objekata s masom. Prema Newtonovom zakonu gravitacije, gravitacijska sila između dva tijela ovisi o njihovim masama i udaljenosti među njima. Matematički izraženo, F = G * (m1 * m2) / r^2, gdje je G gravitacijska konstanta, m1 i m2 mase tijela, a r udaljenost između njih. Gravitacijska sila je odgovorna za kretanje planeta oko Sunca, padanje predmeta na Zemlji i mnoge druge prirodne fenomene.

Elektromagnetska sila

Elektromagnetska sila je sila koja djeluje između nabijenih čestica i električnih struja. Prema Coulombovim zakonima, elektromagnetska sila između dviju električno nabijenih čestica ovisi o njihovim nabojima i udaljenosti među njima. Matematički izraženo, F = k * (q1 * q2) / r^2, gdje je k elektromagnetska konstanta, q1 i q2 naboji čestica, a r udaljenost između njih. Elektromagnetska sila je odgovorna za mnoge električne i magnetske fenomene, uključujući djelovanje magneta, elektrostatičku interakciju i elektromagnetske valove.

Snaga trenja

Snaga trenja je sila koja djeluje između dva objekta koja su u kontaktu i koči njihovo relativno kretanje. Snaga trenja ovisi o prirodi površina objekata i silama pritiska koje djeluju na njih. Postoje dva tipa trenja – suho trenje i tekuće trenje. Suho trenje se javlja između dviju suhih površina, dok se tekuće trenje javlja između površina koje su podmazane tekućinom. Snaga trenja može biti korisna, kao što je to u slučaju kočenja vozila, ili štetna, kao što je to u slučaju trošenja strojeva.

Centripetalna sila

Centripetalna sila je sila koja djeluje prema središtu krivulje i održava tijelo u kružnom kretanju. Centripetalna sila ovisi o masi tijela, brzini kretanja i radijusu krivulje. Matematički izraženo, F = (m * v^2) / r, gdje je F centripetalna sila, m masa tijela, v brzina kretanja, a r radijus krivulje. Primjer centripetalne sile je sila koja drži planetarno tijelo na svojoj putanji oko Sunca.

  Ocijeni članak!