Čemu je Pascal jednak?

Trenutno pregledavate Čemu je Pascal jednak?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:8 srpnja, 2023

Pascalov trokut

Pascalov trokut je matematička konstrukcija koja se koristi za prikaz binomnih koeficijenata. Svaki broj u trokutu dobiva se zbrajanjem dvaju brojeva iznad njega, a prvi i zadnji broj u svakom retku su uvijek jedinice. Ovaj trokut je dobio ime po francuskom matematičaru Blaiseu Pascalu koji ga je proučavao u 17. stoljeću.

Pascalov zakon

Pascalov zakon je zakon fluidne mehanike koji opisuje pritisak u tekućinama i plinovima. Prema Pascalovom zakonu, pritisak primijenjen na tekućinu ili plin prenosi se jednakom silom u svim smjerovima. Matematički, Pascalov zakon izražava da je promjena tlaka u tekućini ili plinu proporcionalna promjeni primijenjene sile i površine na koju je ta sila primijenjena.

Pascal i hidrostatika

Pascal je također poznat po svojim doprinosima u području hidrostatike. Hidrostatika je grana fluidne mehanike koja proučava ravnotežu tekućina u nepokretnom stanju. Pascal je razvio teoriju o hidrostatskom pritisku, koja objašnjava kako tlak tekućine utječe na objekte uronjene u nju. Ova teorija ima primjene u brojnim područjima, poput hidraulike i hidroelektrane.

Zaključak

Pascal je bio iznimno važan matematičar i fizičar čiji su radovi imali veliki utjecaj na različite grane znanosti. Njegovo ime je povezano s Pascalovim trokutom, Pascalovim zakonom i hidrostatikom. Njegova otkrića i teorije i danas se proučavaju i primjenjuju u matematici, fizici i inženjerstvu.

  Ocijeni članak!