Kako će se promijeniti brzina širenja zvuka u zraku ako se temperatura zraka poveća dva puta

Trenutno pregledavate Kako će se promijeniti brzina širenja zvuka u zraku ako se temperatura zraka poveća dva puta
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:12 listopada, 2023

Utjecaj temperature na brzinu zvuka u zraku

Brzina širenja zvuka u zraku ovisi o temperaturi zraka. Kada se temperatura zraka poveća, mijenja se i brzina zvuka. Ovaj članak istražuje kako će se brzina zvuka promijeniti ako se temperatura zraka poveća dva puta.

Linearna veza između brzine zvuka i temperature zraka

Postoji linearna veza između brzine zvuka i temperature zraka. Prema poznatoj formuli, brzina zvuka u zraku može se izračunati kao kvadratni korijen umnoška adijabatskog indeksa zraka i produkta temperature i konstante.

Povećanje temperature i utjecaj na brzinu zvuka

Kada se temperatura zraka poveća dva puta, možemo očekivati da će se brzina zvuka također promijeniti. Prema linearnoj vezi između brzine zvuka i temperature, povećanje temperature za dva puta rezultirat će povećanjem brzine zvuka za faktor od korijena iz dva.

Primjer

Na primjer, ako je brzina zvuka u zraku pri normalnoj temperaturi 343 metara u sekundi, povećanje temperature zraka za dva puta rezultirat će povećanjem brzine zvuka na približno 485 metara u sekundi.

Zaključak

Povećanje temperature zraka za dva puta utjecat će na brzinu širenja zvuka. Brzina zvuka će se povećati za faktor od korijena iz dva. Razumijevanje ove veze između temperature i brzine zvuka važno je u različitim područjima, uključujući inženjerstvo, fiziku i akustiku.

  Ocijeni članak!