Koja je formula za gustoću

Trenutno pregledavate Koja je formula za gustoću
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:21 travnja, 2023

Što je gustoća?

Gustoća je fizikalna veličina koja se odnosi na masu tvari po jedinici volumena. To je omjer mase tvari i njezinog volumena. Gustoća se obično označava slovom ρ (rho) i izražava se u kilogramima po kubičnom metru (kg/m³) ili u gramima po kubičnom centimetru (g/cm³).

Kako se računa gustoća?

Gustoća se računa pomoću jednostavne formule: gustoća = masa / volumen. Ova formula omogućuje izračunavanje gustoće tvari na temelju poznate mase i volumena.

Primjer izračuna gustoće

Neka imamo tvar s masom od 500 grama i volumenom od 200 kubičnih centimetara. Da bismo izračunali gustoću, koristimo formulu gustoća = masa / volumen. Zamjenjujemo vrijednosti: gustoća = 500 g / 200 cm³ = 2.5 g/cm³.

Različite formule za gustoću

Gustoća se može izračunati i pomoću drugih formula, ovisno o poznatim podacima. Na primjer, za nepravilne oblike, može se koristiti formula gustoća = masa / volumen = masa / (dužina x širina x visina). Također, za plinove, gustoća se može izračunati pomoću idealnog plinskog zakona: gustoća = masa plina / (konstanta plina x temperatura plina).

Utjecaj temperature i tlaka na gustoću

Gustoća tvari može se mijenjati s promjenom temperature i tlaka. Općenito, s porastom temperature, gustoća tvari se smanjuje, dok se s porastom tlaka, gustoća tvari povećava. To je zbog promjene međumolekularnih sila i prostornog rasporeda atoma ili molekula unutar tvari.

Zaključak

Gustoća je važna fizikalna veličina koja nam omogućuje razumijevanje raspodjele masa u tvarima. Formula za gustoću je jednostavna i omogućuje izračunavanje gustoće na temelju poznate mase i volumena. Važno je uzeti u obzir utjecaj temperature i tlaka na gustoću tvari. Razumijevanje gustoće pomaže nam u mnogim područjima, poput inženjerstva, kemije i geologije.

  Ocijeni članak!