Koji je grad bio najviše na udaru germanskih plemena?

Trenutno pregledavate Koji je grad bio najviše na udaru germanskih plemena?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:28 srpnja, 2023

Rimska provincija Panonija

U vrijeme Rimskog Carstva, grad Sirmium, koji se nalazio na teritoriju današnje Srbije, bio je najviše na udaru germanskih plemena. Sirmium je bio jedan od najvažnijih gradova u provinciji Panoniji i ključno uporište rimske vlasti na tom području.

Napadi germanskih plemena

U 4. i 5. stoljeću, germanska plemena poput Gota, Vandala i Hunja bila su aktivna na području Panonije. Sirmium je bio primarna meta njihovih napada zbog svoje strategijske važnosti i bogatstva koje je privlačilo pljačkaše.

Opsada Sirmiuma

Jedna od najpoznatijih opsada Sirmiuma dogodila se 441. godine kada su Huni predvođeni svojim vođom Atilom opsadili grad. Unatoč hrabrom otporu rimske vojske, Sirmium je nakon dugotrajne opsade pao u ruke Hunima.

Posljedice napada

Napadi germanskih plemena ostavili su trajne posljedice na grad Sirmium. Grad je bio gotovo uništen, a njegova politička i ekonomska moć znatno oslabljena. Nakon ovih napada, Sirmium nikada više nije povratio svoju nekadašnju slavu i postao je samo sjena onoga što je nekada bio.

Nasljednici Sirmiuma

Iako je Sirmium bio najviše na udaru germanskih plemena, neki drugi gradovi u Panoniji također su bili izloženi napadima. Gradovi poput Singidunuma (današnji Beograd) i Aquincuma (današnji Budimpešta) također su pretrpjeli razaranja od strane germanskih plemena. Međutim, Sirmium je ostao najpoznatiji po svojoj turbulentnoj povijesti i snažnom otporu napadačima.

  Ocijeni članak!