Koji je od navedenih izraza faktor u zapisu 2 2 12 2 x x − − u obliku umnoška

Trenutno pregledavate Koji je od navedenih izraza faktor u zapisu 2 2 12 2 x x − − u obliku umnoška
  • Vrijeme čitanja:1 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:9 srpnja, 2024

Matematički izrazi u zapisu 2 2 12 2 x x − −

U matematičkom izrazu 2 2 12 2 x x − −, tražimo faktor koji ga čini umnoškom. Izraz možemo zapisati kao 2 * 2 * 12 * 2 * x * x * (-1) * (-1). Faktor je svaki broj ili varijabla koja sudjeluje u umnošku.

Identifikacija faktora

Da bismo identificirali faktore u ovom zapisu, promatramo pojedinačne čimbenike koji se množe. U ovom slučaju, faktori su 2, 12 i x.

Razumijevanje umnoška

Umnožak je rezultat množenja dvaju ili više faktora. U ovom zapisu, umnožak je jednak 2 * 2 * 12 * 2 * x * x * (-1) * (-1).

Zaključak

U zapisu 2 2 12 2 x x − −, faktori su 2, 12 i x, koji čine umnožak. Razumijevanje faktora i umnoška ključno je za matematičke operacije i izračune.

  Ocijeni članak!