Koji su mogući načini predaje gradiva arhivima

Trenutno pregledavate Koji su mogući načini predaje gradiva arhivima
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:21 kolovoza, 2023

1. Fizička predaja

Fizička predaja gradiva arhivima je tradicionalni način prenošenja materijala. To uključuje fizičko donošenje dokumenata, fotografija, filmova ili drugih materijala u arhivske institucije. Ovaj način osigurava da se originalni materijali čuvaju na sigurnom mjestu i mogu biti pristupačni istraživačima.

2. Digitalna predaja

S razvojem tehnologije, arhivi su počeli prihvaćati i digitalnu predaju gradiva. To uključuje digitalizaciju dokumenata, fotografija, audio ili video zapisa te njihovo predavanje arhivima u digitalnom formatu. Digitalna predaja omogućuje lakši pristup i pretraživanje materijala, kao i njihovo dugoročno čuvanje bez gubitka kvalitete.

3. Donacija

Još jedan način predaje gradiva arhivima je donacija. Donatori mogu odlučiti darovati svoje materijale arhivima radi čuvanja i pristupa javnosti. Ova metoda često uključuje darivanje cijelih zbirki ili značajnih dijelova materijala koji imaju povijesnu, kulturnu ili znanstvenu vrijednost.

4. Ugovorna predaja

Ugovorna predaja se odnosi na situaciju kada vlasnici materijala sklapaju ugovor s arhivima radi dugoročnog čuvanja i pristupa materijalima. Ova metoda omogućuje vlasnicima da zadrže vlasništvo nad materijalom, ali osigurava da će biti čuvan i dostupan široj javnosti.

5. Legalna obveza

U nekim slučajevima, predaja gradiva arhivima može biti zakonska obveza. Državne institucije, organizacije ili pojedinci mogu biti obvezni predati određene vrste materijala arhivima kako bi se osiguralo njihovo čuvanje i pristup istima. Ova obveza može biti propisana zakonom ili regulativama.

6. Predaja putem interneta

Sučelja za predaju putem interneta postaju sve popularnija metoda predaje gradiva arhivima. To omogućuje korisnicima da digitalno predaju svoje materijale arhivima putem internetskih platformi. Ova metoda je posebno praktična za pojedince koji žive daleko od arhiva ili nemaju mogućnost fizičke predaje.

  Ocijeni članak!