Koliko će grama HI nastati pri reakciji

Trenutno pregledavate Koliko će grama HI nastati pri reakciji
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:12 lipnja, 2024

Utjecaj reaktanata

Reakcija koja se odvija između vodika (H2) i joda (I2) je poznata kao reakcija sinteze HI (vodik jodid). Njena kemijska jednadžba glasi: H2 + I2 -> 2HI. Kako bi odredili koliko će grama HI nastati pri ovoj reakciji, moramo uzeti u obzir nekoliko faktora.

Molarna masa i stehiometrija

Prvi korak je odrediti molarnu masu svakog reaktanta. Molarna masa vodika (H2) iznosi 2,016 g/mol, dok molarna masa joda (I2) iznosi 253,8089 g/mol. Prema kemijskoj jednadžbi, za svaka dva molekule vodika (H2) i jedna molekula joda (I2), nastaju dvije molekule vodik jodida (HI).

Izračunavanje

Kada imamo molarnu masu reaktanta i stehiometriju reakcije, možemo izračunati koliko će grama HI nastati. Za ovaj primjer, pretpostavimo da imamo 4 g vodika (H2) i 5 g joda (I2). Prvo pretvaramo mase u molove koristeći molarnu masu: 4 g H2 * (1 mol H2 / 2,016 g H2) = 1,988 mol H2 i 5 g I2 * (1 mol I2 / 253,8089 g I2) = 0,0197 mol I2.
Nakon toga, koristimo stehiometriju reakcije kako bismo odredili koliko će grama HI nastati. Budući da je reakcija 1:1, za svaki mol vodika (H2) i joda (I2), nastaje jedan mol vodik jodida (HI). Dakle, ako imamo 1,988 mol H2, nastat će 1,988 mol HI, što je ekvivalentno 1,988 * (127,9129 g/mol HI) = 254,2 g HI.

Zaključak

Prema našem izračunu, kada imamo 4 g vodika (H2) i 5 g joda (I2), nastat će 254,2 g vodik jodida (HI) pri reakciji sinteze HI. Važno je napomenuti da se ovi izračuni temelje na idealnim uvjetima i pretpostavljaju potpunu reakciju i odsustvo nusprodukata ili gubitaka.

  Ocijeni članak!