Koliko se brzo vrti Zemlja

Trenutno pregledavate Koliko se brzo vrti Zemlja
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:19 siječnja, 2024

Rotacija Zemlje

Rotacija Zemlje je pokret Zemlje oko svoje osi. Ovaj pokret uzrokuje smjenu dana i noći na našem planetu. Zemlja se okreće u istom smjeru i obavlja jednu potpunu rotaciju u 24 sata. Brzina rotacije Zemlje nije konstantna, već se mijenja ovisno o geografskoj širini.

Brzina rotacije

Brzina rotacije Zemlje na ekvatoru je najveća, a iznosi otprilike 1670 kilometara na sat. Kako se približavamo polovima, brzina rotacije se smanjuje. Na polovima, brzina rotacije je nula, jer se točka oko koje se Zemlja okreće nalazi na osi planeta. Uzroci varijacije brzine rotacije su kompleksni i uključuju utjecaj različitih faktora poput gravitacije, atmosferskog trenja i geoloških promjena.

Utjecaj brzine rotacije

Brzina rotacije Zemlje ima nekoliko važnih utjecaja. Prvo, uzrokuje smjenu dana i noći. Drugo, utječe na percepciju vremena, jer vrijeme koje je potrebno za jednu rotaciju Zemlje određuje jedan dan. Treće, brzina rotacije ima utjecaj na oblik Zemlje. Zemlja nije potpuno sferična, već je blago spljoštena na polovima i zadebljana na ekvatoru zbog centrifugalne sile uzrokovane rotacijom.

Promjene u brzini rotacije

Brzina rotacije Zemlje se vrlo polako mijenja tijekom vremena. Ove promjene su rezultat različitih faktora, uključujući utjecaj Mjeseca i Sunca. Na primjer, plimni valovi uzrokovani gravitacijskim privlačenjem Mjeseca i Sunca utječu na brzinu rotacije Zemlje. Ove promjene su vrlo male i obično se mjere u milisekundama, ali se akumuliraju tijekom vremena.

Zaključak

Brzina rotacije Zemlje je važan aspekt našeg planeta. Ona određuje smjenu dana i noći, utječe na oblik Zemlje i ima utjecaj na percepciju vremena. Iako se brzina rotacije mijenja vrlo sporo, ove promjene su važne za razumijevanje dinamike naše planete.

  Ocijeni članak!