Koliko se energije oslobodi pri reakciji 5,4 g aluminija

Trenutno pregledavate Koliko se energije oslobodi pri reakciji 5,4 g aluminija
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:6 siječnja, 2024

1. Uvod

Aluminij je kemijski element s atomskim brojem 13 i simbolom Al. On se često koristi u različitim industrijama zbog svoje lagane mase, visoke vodljivosti i otpornosti na koroziju. Jedna od zanimljivih karakteristika aluminija je njegova reaktivnost, posebno kada dođe u kontakt s drugim tvarima. U ovom članku ćemo istražiti koliko se energije oslobodi pri reakciji 5,4 g aluminija.

2. Reakcija aluminija

Kada aluminij reagira s kisikom, dolazi do stvaranja aluminijevog oksida (Al2O3). Ovo je vrlo exotermna reakcija, što znači da se prilikom reakcije oslobađa velika količina energije. Ta energija se može koristiti u različite svrhe, kao što su proizvodnja električne energije ili zagrijavanje.

3. Izračun energije

Da bismo izračunali koliko se energije oslobodi pri reakciji 5,4 g aluminija, koristimo termokemijski podatak poznat kao entalpija reakcije. Entalpija reakcije je promjena ukupne energije sustava tijekom kemijske reakcije. Za reakciju aluminija s kisikom, entalpija reakcije iznosi -1669 kJ/mol.

Kako bismo dobili energiju oslobodenu pri reakciji 5,4 g aluminija, koristimo molsku masu aluminija (27 g/mol) i molski omjer iz reakcije (2:1). Prvo ćemo pretvoriti masu aluminija u molove koristeći molsku masu:

5,4 g Al * (1 mol Al / 27 g Al) = 0,2 mol Al

Zatim koristimo molski omjer da bismo dobili molove aluminijevog oksida:

0,2 mol Al * (1 mol Al2O3 / 2 mol Al) = 0,1 mol Al2O3

Sada možemo izračunati energiju oslobodenu pri reakciji:

0,1 mol Al2O3 * (-1669 kJ/mol) = -166,9 kJ

Dakle, pri reakciji 5,4 g aluminija oslobađa se otprilike -166,9 kJ energije.

4. Zaključak

U ovom članku smo istražili koliko se energije oslobodi pri reakciji 5,4 g aluminija. Koristeći termokemijski podatak, izračunali smo da se pri toj reakciji oslobađa otprilike -166,9 kJ energije. Ova informacija može biti korisna u različitim industrijama koje koriste aluminij ili se bave proizvodnjom energije.

  Ocijeni članak!