Šta je CC paket

Trenutno pregledavate Šta je CC paket
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:18 lipnja, 2023

CC paket – definicija

CC paket je skraćenica koja se odnosi na Creative Commons paket. Creative Commons (CC) je neprofitna organizacija koja pruža pravne alate za autore i kreatore sadržaja kako bi mogli jednostavno dijeliti svoje radove s drugima. CC paket je skup licenci koje omogućavaju autorima da odrede uvjete pod kojima drugi mogu koristiti, distribuirati i mijenjati njihova djela.

Karakteristike CC paketa

CC paket nudi različite vrste licenci koje autori mogu odabrati prema svojim potrebama. Ove licence omogućavaju fleksibilnost u dijeljenju sadržaja, pružajući istovremeno određenu zaštitu autorskih prava. Ključne karakteristike CC paketa uključuju:

– Slobodu dijeljenja: Autori mogu odabrati licencu koja omogućava drugima da dijele njihova djela bez ograničenja.
– Ograničenje komercijalne upotrebe: Autori mogu postaviti uvjete koji zabranjuju komercijalnu upotrebu njihovih djela bez njihove dozvole.
– Obavezno navođenje izvora: Autori mogu tražiti da se njihovo ime spominje prilikom dijeljenja njihovih djela.
– Stvaranje izvedenih djela: Autori mogu odabrati licencu koja omogućava drugima da mijenjaju i stvaraju izvedena djela na temelju njihovog originalnog rada.

Primjena CC paketa

CC paket ima široku primjenu u digitalnom svijetu. Mnogi blogeri, fotografi, glazbenici i drugi kreativci koriste CC licence kako bi promovirali dijeljenje i kreativnost. CC paket također omogućava jednostavno pronalaženje sadržaja koji se mogu slobodno koristiti i prilagođavati, čime se olakšava stvaranje novih djela.

Ukratko, CC paket je pravni alat koji omogućava autorima da dijele svoje radove s drugima uz određene uvjete. Ove licence promoviraju slobodu dijeljenja i kreativnost, čime doprinose razvoju digitalne kulture.

  Ocijeni članak!