Što je biomasa

Trenutno pregledavate Što je biomasa
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:25 srpnja, 2023

Definicija biomase

Biomasa je biološki materijal koji potječe od živih organizama. To uključuje biljke, životinje i mikroorganizme. Biomasa se koristi kao obnovljivi izvor energije jer je nastala iz nedavno rastućih ili obnovljivih izvora. Ova vrsta energije može se koristiti za proizvodnju električne energije, topline i goriva.

Vrste biomase

Postoje različite vrste biomase koje se koriste u energetske svrhe. To uključuje drvenu masu, poljoprivredne ostatke, biljni otpad, životinjski otpad, industrijski otpad i alge. Svaka vrsta biomase ima svoje karakteristike i prednosti u pogledu energetske učinkovitosti i održivosti.

Proces proizvodnje energije iz biomase

Proizvodnja energije iz biomase uključuje nekoliko koraka. Prvo, biomasa se prikuplja i skladišti. Zatim se biomasa pretvara u gorivo kroz procese poput fermentacije, pirolize ili spaljivanja. Dobiveno gorivo se koristi za generiranje električne energije, grijanje ili proizvodnju biogoriva.

Prednosti biomase kao izvora energije

Korištenje biomase kao izvora energije ima nekoliko prednosti. Prvo, biomasa je obnovljivi izvor energije jer se može stalno obnavljati putem prirodnih procesa rasta i razgradnje. Također, korištenje biomase smanjuje emisiju stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima. Osim toga, biomasa može biti lokalno dostupna, smanjujući ovisnost o uvozu energije.

Primjena biomase

Biomasa se koristi u različitim sektorima kao izvor energije. To uključuje proizvodnju električne energije u elektranama na biomasu, grijanje kućanstava i industrijskih postrojenja, proizvodnju biogoriva kao zamjene za fosilna goriva te proizvodnju toplinske energije za industriju. Također se istražuju nove tehnologije za korištenje biomase u proizvodnji kemikalija i materijala.

Budućnost biomase

Biomasa igra važnu ulogu u prijelazu prema održivijem energetskom sustavu. Korištenje biomase kao obnovljivog izvora energije pomaže u smanjenju emisija stakleničkih plinova i ovisnosti o fosilnim gorivima. Daljnji razvoj tehnologija i istraživanje novih načina korištenja biomase mogu doprinijeti još većoj upotrebi ovog obnovljivog izvora energije u budućnosti.

  Ocijeni članak!