Što je pravokutnik

Trenutno pregledavate Što je pravokutnik
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:15 listopada, 2023

Geometrijski oblik

Pravokutnik je geometrijski oblik koji se sastoji od četiri stranice i četiri kuta. Ove stranice su međusobno paralelne i susjedne stranice su jednake duljine. Pravokutnik je poseban slučaj paralelograma, jer su mu svi unutarnji kutovi pravi kutovi.

Svojstva pravokutnika

Pravokutnik ima nekoliko svojstava koja su važna za razumijevanje ovog geometrijskog oblika. Prva i osnovna karakteristika je da su suprotne stranice pravokutnika jednake duljine. Drugo svojstvo je da su dijagonale pravokutnika jednake duljine i sijeku se pod pravim kutem.

Površina i opseg

Površina pravokutnika se računa množenjem duljine jedne stranice s duljinom susjedne stranice. Matematički se to može zapisati kao A = a * b, gdje je A površina, a duljina jedne stranice, a b duljina susjedne stranice. Opseg pravokutnika se računa kao dvostruka suma duljina svih stranica, tj. O = 2 * (a + b).

Primjene pravokutnika

Pravokutnici se često koriste u mnogim područjima. U građevinarstvu, pravokutnici se koriste za oblikovanje kuća, zgrada i drugih konstrukcija. U matematici, pravokutnici su važni za proučavanje svojstava i primjena u mnogim geometrijskim problemima. Također, pravokutnici se koriste u dizajnu i umjetnosti za stvaranje ravnotežnih i simetričnih kompozicija.

Zaključak

Pravokutnik je geometrijski oblik s četiri stranice i četiri prava kuta. On ima svojstva kao što su jednake suprotne stranice, jednake dijagonale i pravi kutovi. Pravokutnici se koriste u mnogim područjima, uključujući građevinarstvo, matematiku, dizajn i umjetnost.

  Ocijeni članak!