Što je prirodni plin?

Trenutno pregledavate Što je prirodni plin?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:28 travnja, 2023

Kako se formira prirodni plin?

Prirodni plin je fosilno gorivo koje se formira iz ostataka biljaka i životinja koje su se raspale prije milijuna godina. Proces stvaranja prirodnog plina započinje kada organski materijal zakopa pod zemlju i podloži se visokom pritisku i temperaturi. Tijekom vremena, ova organska tvar se pretvara u plin.

Sastav prirodnog plina

Glavna komponenta prirodnog plina je metan, koji čini najmanje 70% ukupnog sastava. Također, prirodni plin može sadržavati i druge plinove poput etana, propana, butana i dušika. Sastav prirodnog plina varira ovisno o izvoru i regiji.

Korištenje prirodnog plina

Prirodni plin se koristi kao izvor energije za kućanstva, industriju i transport. Koristi se za proizvodnju električne energije, grijanje prostora i vode, kuhanje, ali i kao pogonsko gorivo za automobile i autobuse. Također, prirodni plin se koristi u industriji za proizvodnju plastičnih materijala, gnojiva i kemikalija.

Prednosti prirodnog plina

Prirodni plin ima nekoliko prednosti u usporedbi s drugim izvorima energije. On je čistiji izvor energije jer sagorijeva bez stvaranja velike količine štetnih emisija, kao što je to slučaj s ugljenom ili naftom. Također, prirodni plin ima visoku energetsku učinkovitost i ekonomičnost. Osim toga, rezerve prirodnog plina su obilne i dostupne u raznim dijelovima svijeta.

Buducnost prirodnog plina

Iako je prirodni plin trenutno važan izvor energije, postoji rastući interes za obnovljivim izvorima energije. S obzirom na potrebu za smanjenjem emisija stakleničkih plinova i održivosti, istražuje se mogućnost zamjene prirodnog plina obnovljivim izvorima energije poput solara i vjetra. Međutim, prirodni plin će vjerojatno i dalje imati važnu ulogu u energetskom miksu u bliskoj budućnosti.

  Ocijeni članak!