Što je višekratnik

Trenutno pregledavate Što je višekratnik
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:23 travnja, 2023

Definicija višekratnika

Višekratnik je matematički pojam koji se koristi za opisivanje brojeva koji su rezultat množenja nekog broja s drugim cijelim brojem. Drugim riječima, višekratnik je broj koji je jednak umnošku nekog broja i druge cijele brojeve.

Primjeri višekratnika

Da bismo bolje razumjeli pojam višekratnika, pogledajmo nekoliko primjera. Ako je broj 4, tada su njegovi višekratnici 8, 12, 16, 20, i tako dalje. Svi ovi brojevi dobiveni su množenjem broja 4 s drugim cijelim brojevima.

Drugi primjer je broj 7. Njegovi višekratnici su 14, 21, 28, 35, i tako dalje. Opet, ovi brojevi dobiveni su množenjem broja 7 s drugim cijelim brojevima.

Osobine višekratnika

Višekratnici imaju nekoliko zanimljivih osobina. Prvo, svaki broj je višekratnik samoga sebe jer je jednak umnošku broja 1 i tog broja. Drugo, svaki broj je višekratnik broja 1 jer je jednak umnošku tog broja s brojem 1. Također, svaki broj je višekratnik broja 0 jer je jednak umnošku tog broja s brojem 0.

Primjena višekratnika

Pojam višekratnika koristi se u mnogim područjima matematike i znanosti. Na primjer, u aritmetici se koristi za proučavanje svojstava brojeva i njihovih odnosa. U kriptografiji, višekratnici se koriste za generiranje šifara i enkripciju podataka. Također, u teoriji grafova, višekratnici se koriste za proučavanje struktura i veza između čvorova.

U zaključku, višekratnici su brojevi dobiveni množenjem nekog broja s drugim cijelim brojevima. Oni imaju zanimljive osobine i koriste se u različitim područjima matematike i znanosti.

  Ocijeni članak!