Što su Rimljani preuzeli od Etruščana?

Trenutno pregledavate Što su Rimljani preuzeli od Etruščana?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:13 travnja, 2024

Arhitektura

Rimljani su preuzeli mnogo toga od Etruščana u pogledu arhitekture. Etruščani su bili poznati po svojim impozantnim gradovima i hramovima. Rimljani su preuzeli njihovu tehniku građenja i stilove arhitekture, kao što su upotreba luka i svodova. To je vidljivo u mnogim rimskim građevinama poput Koloseuma i Panteona.

Religija

Etruščanska religija imala je veliki utjecaj na rimsku religiju. Rimljani su preuzeli mnoge bogove i rituale od Etruščana. Na primjer, bog Jupiter, najvažniji rimski bog, ima svoje korijene u etruščanskom bogu Tinu. Rimljani su također preuzeli praksu predviđanja budućnosti putem gledanja u unutrašnjost životinja, što je bio važan dio etruščanske religije.

Politika i pravo

Rimljani su preuzeli neke političke i pravne institucije od Etruščana. Na primjer, Etruščani su imali sistem dvaju konsula koji su dijelili vlast. Rimljani su preuzeli taj sistem i prilagodili ga, stvarajući svoj sistem konzulata. Također su preuzeli etruščansku praksu konzultiranja bogova pri donošenju odluka. Rimljani su također preuzeli etruščanski sistem zakona koji je bio zasnovan na pisanju i koji je utjecao na rimski pravni sustav.

Umjetnost i obrt

Etruščani su bili poznati po svom talentu za umjetnost i obrt, a Rimljani su preuzeli mnoge tehnike i stilove od njih. Na primjer, rimski keramički radovi i freske pokazuju jake utjecaje etruščanske umjetnosti. Rimljani su također preuzeli etruščansku tehniku izrade nakita i korištenje dragog kamenja u svojim radovima.

Obrazovanje

Etruščani su imali visoko razvijen obrazovni sustav, a Rimljani su preuzeli neke od njihovih obrazovnih metoda i praksi. Rimljani su preuzeli etruščansku praksu učenja pisanja i matematike. Također su preuzeli etruščanski sistem obrazovanja vojnika i organizaciju vojnog školstva.

Zaključak

Rimljani su preuzeli mnogo toga od Etruščana i prilagodili to svojim potrebama. Utjecaj Etruščana na rimsku kulturu, arhitekturu, religiju, politiku, umjetnost, obrt i obrazovanje bio je značajan. Preuzimanje ideja i praksi od Etruščana pomoglo je Rimljanima u stvaranju velike civilizacije koja je imala dugotrajni utjecaj na svijet.

  Ocijeni članak!