Što znači kratica URL

Trenutno pregledavate Što znači kratica URL
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:14 svibnja, 2024

Definicija URL-a

URL (Uniform Resource Locator) je kratica koja se koristi u računalnoj znanosti i internetu kako bi označila adresu određenog resursa na mreži. To može biti adresa web stranice, slike, dokumenta ili bilo kojeg drugog digitalnog sadržaja. URL se sastoji od nekoliko dijelova koji pružaju informacije o protokolu, domeni, putanji i ostalim parametrima potrebnim za pristupanje određenom resursu.

Struktura URL-a

URL se sastoji od sljedećih dijelova:

– Protokol: Označava način komunikacije između klijenta i servera. Najčešće korišteni protokoli su HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i HTTPS (HTTP Secure) za web stranice, FTP (File Transfer Protocol) za prijenos datoteka i mnogi drugi.
– Domena: Predstavlja ime ili IP adresu servera na kojem se nalazi traženi resurs. Na primjer, u URL-u ‘https://www.wikipedia.org’, domena je ‘wikipedia.org’.
– Putanja: Označava specifičnu lokaciju resursa unutar domene. Na primjer, u URL-u ‘https://www.wikipedia.org/wiki/URL’, putanja je ‘/wiki/URL’.
– Parametri: Dodatne informacije koje se mogu prenijeti serveru kako bi se prilagodio zahtjevu. Obično se koriste u dinamičkim web aplikacijama.

Upotreba URL-a

URL se koristi u različite svrhe, kao što su:

– Povezivanje web stranica: URL se koristi za povezivanje jedne web stranice s drugom. Klikom na određenu vezu ili unosom URL-a u web preglednik, korisnik se preusmjerava na traženi resurs.
– Prijenos datoteka: URL se koristi za preuzimanje datoteka s interneta. Kada korisnik klikne na vezu koja vodi do datoteke, web preglednik koristi URL kako bi pronašao i preuzeo tu datoteku.
– API pozivi: URL se koristi u aplikacijskim sučeljima (API) kako bi se dohvatili podaci s određenog servera. Programeri koriste URL da bi poslali zahtjev za određenim podacima i dobili odgovor u odgovarajućem formatu.

URL je osnovni koncept u svijetu interneta i ključan za pravilno funkcioniranje mrežnih resursa. Razumijevanje strukture i upotrebe URL-a važno je za sve korisnike interneta, od običnih korisnika do programera.

  Ocijeni članak!