Što je h-indeks

  • Posljednja izmjena objave:25 listopada, 2023
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Definicija h-indeksah-indeks je mjera znanstvene produktivnosti i utjecaja pojedinog autora ili istraživača. Predstavlja broj n, takav da je autor objavio n radova koji su citirani barem n puta. Ova metrika…

Nastavi čitati Što je h-indeks

Kraj sadrzaja

Nema vise za otvoriti