Koliko m ima mm

  • Posljednja izmjena objave:12 lipnja, 2024
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

MetarMetar je jedinica duljine u Međunarodnom sustavu jedinica (SI). Označava se simbolom m. Metar se definira kao udaljenost koju svjetlost putuje u vakuumu tijekom 1/299.792.458 sekunde. To je osnovna jedinica…

Nastavi čitati Koliko m ima mm

Kraj sadrzaja

Nema vise za otvoriti