Čemu je volt jednak?

Trenutno pregledavate Čemu je volt jednak?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:27 kolovoza, 2023

Električni potencijal

Električni potencijal je mjera električne energije koju posjeduje jedan naboj u električnom polju. Jedan volt je definiran kao potencijal koji će stvoriti jedan džul energije po kulonu naboja koji prolazi kroz električno polje.

Jedinica mjere

Volt je jedinica mjere električnog potencijala, koja je nazvana po talijanskom fizičaru Alessandru Volti. Označava se simbolom V i jednaka je jednom džulu energije po kulonu naboja.

Primjena u elektronici

U području elektronike, volt se koristi za mjerenje i opisivanje električnog potencijala u električnim krugovima. Omogućuje nam da razumijemo koliko energije električno polje ima na jednom mjestu u odnosu na drugo mjesto.

Pretvorba jedinica

Voltaža se može pretvoriti u druge jedinice mjere električnog potencijala, kao što su milivolti (mV), mikrovolti (μV) i kilovolti (kV). Ove pretvorbe su korisne u različitim područjima elektrotehnike i elektronike.

Volt i električna struja

Volt je povezan s električnom strujom kroz Ohmov zakon, koji opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom krugu. Ohmov zakon kaže da je struja jednak kvocijentu napona i otpora, što znači da je volt jednak proizvodu struje i otpora.

Zaključak

Volt je osnovna jedinica mjere za električni potencijal. On nam omogućuje razumijevanje i opisivanje električnog polja i struje u električnim krugovima. Razumijevanje voltske vrijednosti ključno je za pravilno funkcioniranje elektroničkih uređaja i sustava.

  Ocijeni članak!