Čime se mjeri težina

Trenutno pregledavate Čime se mjeri težina
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:9 siječnja, 2024

Mjerenje težine pomoću vage

Težina je fizikalna veličina koja se mjeri pomoću vage. Vaga je uređaj koji koristi različite metode za određivanje težine tijela ili predmeta. Najčešći tip vage je analitička vaga koja koristi elektroničke senzore za precizno mjerenje težine. Ova vrsta vage koristi jedinicu za mjerenje težine koja se naziva kilogram (kg).

Mjerenje težine pomoću opruge

Još jedan način mjerenja težine je korištenje opruge. Ova metoda se često koristi u vježbeničkim uređajima poput utega i sprava za vježbanje. Opruga se rasteže ovisno o težini tijela ili predmeta koji se mjere, a mjerna skala pokazuje vrijednost težine. Ova metoda se često koristi u industriji za mjerenje težine tereta na vozilima ili u skladištima.

Mjerenje težine pomoću hidrostatskog tlaka

Hidrostatski tlak se također može koristiti za mjerenje težine. Ova metoda se temelji na Archimedesovom principu koji kaže da tijelo uronjeno u tekućinu doživljava uzgon jednak težini tekućine koju istisne. Mjerenje težine pomoću hidrostatskog tlaka se često koristi u laboratorijskim uvjetima za mjerenje gustoće tekućina ili čvrstih tijela.

Mjerenje težine pomoću gravitacijske sile

Težina se može mjeriti i pomoću gravitacijske sile. Gravitacija je sila koja djeluje na sve objekte s masom. Da bi se mjerila težina, koristi se uređaj koji se naziva gravimetar. Gravimetar koristi gravitacijsku silu za određivanje težine tijela ili predmeta. Ova metoda se često koristi u geofizici za mjerenje gravitacijskog polja Zemlje.

Mjerenje težine pomoću inercijalnih senzora

Inercijalni senzori su uređaji koji koriste ubrzanje i sile koje djeluju na tijelo kako bi odredili njegovu težinu. Ovi senzori se često koriste u industriji za mjerenje težine vozila, zrakoplova ili drugih objekata. Oni koriste princip Newtonovog drugog zakona koji kaže da je sila jednaka proizvodu mase i ubrzanja tijela. Mjerenje težine pomoću inercijalnih senzora omogućuje precizno određivanje težine bez potrebe za vlagom, temperaturom ili drugim vanjskim faktorima.

  Ocijeni članak!