Kako je određena visina nadmorske visine?

Trenutno pregledavate Kako je određena visina nadmorske visine?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:22 srpnja, 2023

Atmosferski tlak i barometri

Atmosferski tlak igra ključnu ulogu u određivanju visine nadmorske visine. Na različitim nadmorskim visinama, atmosferski tlak se mijenja. Barometri su instrumenti koji se koriste za mjerenje atmosferskog tlaka. Kako se penjemo na veće nadmorske visine, atmosferski tlak opada.

Globalni položaj

Visina nadmorske visine također može biti određena globalnim položajem. Na primjer, planine kao što su Himalaje, Ande i Alpe imaju vrhove koji dosežu velike nadmorske visine. Ova visina određena je njihovim geografskim položajem i može biti vrlo visoka.

GPS (Global Positioning System)

GPS je tehnologija koja se koristi za određivanje visine nadmorske visine. GPS uređaji koriste signale koje šalju sateliti kako bi precizno odredili položaj na Zemlji, uključujući i visinu nadmorske visine.

Topografija

Topografija, ili oblik terena, također igra važnu ulogu u određivanju visine nadmorske visine. Na primjer, ravničarska područja imaju niže nadmorske visine, dok planine i brda imaju veće nadmorske visine.

Geoid

Geoid je model Zemlje koji prikazuje površinu Zemlje kao idealiziranu površinu mora bez utjecaja plimnih valova i oceana. Visina nadmorske visine može se odrediti u odnosu na geoid.

Zaključak

Određivanje visine nadmorske visine uključuje različite faktore kao što su atmosferski tlak, globalni položaj, GPS, topografija i geoid. Kombinacija ovih faktora omogućuje precizno određivanje visine nadmorske visine na određenom mjestu. Razumijevanje visine nadmorske visine važno je u mnogim područjima kao što su geografija, zrakoplovstvo, planinarenje i istraživanje Zemlje.

  Ocijeni članak!