Kako su građene tvari

Trenutno pregledavate Kako su građene tvari
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:5 rujna, 2023

Atom i element

Atom je najmanja čestica tvari koja zadržava svojstva te tvari. Sastoji se od jezgre koja sadrži pozitivno nabijene čestice, protona i neutralnih čestica, neutrona. Oko jezgre se nalaze negativno nabijeni elektroni koji se kreću u orbitalama. Element je tvar koja se sastoji od atoma s istim atomskim brojem, odnosno istim brojem protona u jezgri.

Spojevi

Spojevi su tvari koje su sastavljene od dva ili više različitih elemenata. Atomi elemenata u spojevima su povezani kemijskim vezama. Postoje dva osnovna tipa spojeva: molekule i ionne spojeve. Molekula je najmanja čestica spoja koja zadržava svojstva tog spoja. Sastoji se od dva ili više atoma koji su povezani kovalentnom vezom. Ionni spojevi su spojevi u kojima su atomi povezani ionskom vezom, odnosno privlačenjem pozitivno i negativno nabijenih iona.

Materijali

Materijali su tvari koje se koriste za izgradnju objekata i proizvodnju raznih predmeta. Mogu biti prirodni (nastali u prirodi) ili sintetski (proizvedeni umjetno). Prirodni materijali uključuju drvo, kamen, metal, papir itd. Sintetski materijali su rezultat ljudske aktivnosti i uključuju plastiku, staklo, beton itd. Materijali se mogu podijeliti na čvrste, tekuće i plinovite, ovisno o njihovom agregatnom stanju na određenoj temperaturi i tlaku.

Kemijske reakcije

Kemijske reakcije su procesi u kojima se mijenjaju veze između atoma i stvaraju se nove tvari. U reakcijama dolazi do razdvajanja i stvaranja kemijskih veza. Primjeri kemijskih reakcija su sagorijevanje, fermentacija, elektroliza itd. Reakcije se opisuju kemijskim jednadžbama koje prikazuju početne tvari (reaktante) i nove tvari (produkte). Kemijske reakcije su temelj za razumijevanje kako se grade i mijenjaju tvari u svijetu oko nas.

  Ocijeni članak!