Koji jezik je najrasprostranjeniji

Trenutno pregledavate Koji jezik je najrasprostranjeniji
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:7 studenoga, 2023

Povijest jezika

Jezik je ključni element ljudske komunikacije, a njegovo postojanje seže duboko u povijest. Prvi jezici su se razvili među prvim ljudskim zajednicama, a od tada su se neprestano razvijali i mijenjali. Danas postoji mnoštvo jezika koji su se raširili širom svijeta.

Najrasprostranjeniji jezici

Kada je riječ o najrasprostranjenijem jeziku na svijetu, najčešće se spominju engleski, španjolski i mandarinski kineski. Engleski jezik se smatra globalnim jezikom poslovanja i komunikacije, te se koristi u mnogim dijelovima svijeta. Španjolski jezik je drugi po broju govornika, a koristi se u više od 20 zemalja. Mandarinski kineski je najrasprostranjeniji jezik u Kini, zemlji s najvećom populacijom na svijetu.

Broj govornika

Prema statistikama, engleski jezik se govori kao materinji jezik od strane oko 360 milijuna ljudi, dok ga kao drugi jezik govori još oko 1,5 milijardi ljudi. Španjolski jezik ima oko 460 milijuna govornika kao materinji jezik, dok ga kao drugi jezik govori još oko 75 milijuna ljudi. Mandarinski kineski jezik ima najviše govornika od svih jezika, s oko 1,2 milijarde govornika.

Utjecaj jezika

Jezik ima važnu ulogu u kulturi, identitetu i međunarodnoj komunikaciji. Najrasprostranjeniji jezici često imaju veliki utjecaj na svjetsku politiku, trgovinu i kulturu. Poznavanje najrasprostranjenijih jezika može biti od velike koristi u poslovnom svijetu, putovanjima i međunarodnoj suradnji.

Zaključak

Unatoč postojanju mnogobrojnih jezika širom svijeta, engleski, španjolski i mandarinski kineski su među najrasprostranjenijim jezicima. Njihova važnost i utjecaj na globalnoj razini čine ih jezicima koji su vrijedni učenja i poznavanja.

  Ocijeni članak!