Koji su geometrijski likovi

Trenutno pregledavate Koji su geometrijski likovi
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:6 rujna, 2023

Pravougaonik

Pravougaonik je geometrijski lik koji ima četiri strane i četiri ugla. Sve strane su paralelne i susjedne strane su jednake dužine. Uglovi pravougaonika su pravi uglovi, što znači da su ravni i mjere 90 stepeni.

Krug

Krug je geometrijski lik koji se dobija kada se tačka pomjera u ravni oko fiksne tačke, ostvarujući jednakudaljenost od te tačke u svim tačkama ravni. Krug se sastoji od beskonačno mnogo tačaka koje su ravno udaljene od centra kruga.

Trokut

Trokut je geometrijski lik koji ima tri strane i tri ugla. Zbir unutrašnjih uglova trokuta uvijek je 180 stepeni. Trokut se može klasifikovati prema dužinama strana (jednakostranični, jednakokraki, raznostranični) ili prema veličini uglova (oštrougli, tupougli, pravougli).

Kvadrat

Kvadrat je geometrijski lik koji ima četiri jednake strane i četiri prava ugla. Svi uglovi kvadrata su pravi uglovi, a sve strane su jednake dužine. Kvadrat je poseban oblik pravougaonika, gdje su sve strane jednake dužine.

Kružnica

Kružnica je geometrijski lik koji se dobija kada se linija rotira oko svoje središnje tačke. Kružnica se sastoji od svih tačaka koje su jednako udaljene od središta kružnice. Središte kružnice je tačka koja se nalazi tačno u sredini kružnice.

Prizma

Prizma je geometrijski lik koji ima dvije paralelne i jednu ili više bočnih strana koje su pravougaonici. Prizma se može klasifikovati prema obliku baze (kvadratna prizma, trokutna prizma, pravougaona prizma) i prema broju bočnih strana (trostrana prizma, četvorostrana prizma, petostrana prizma).

  Ocijeni članak!