Koji su glagolski oblici

Trenutno pregledavate Koji su glagolski oblici
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:28 lipnja, 2023

Glagolski oblici u hrvatskom jeziku

Glagoli su jedna od osnovnih vrsta riječi u hrvatskom jeziku. Oni se mogu pojaviti u različitim oblicima, ovisno o vremenu, načinu, licu, broju i rodnom sklopu. U nastavku ćemo se detaljnije upoznati s nekim od najčešćih glagolskih oblika.

Infinitiv

Infinitiv je osnovni oblik glagola koji se koristi kada se glagol ne mijenja prema licima, brojevima, vremenima i načinima. Na primjer, infinitiv glagola “pjevati” je “pjevati”.

Predpresent

Predpresent je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja se događa upravo sada. Na primjer, predpresent glagola “jesti” je “jem”.

Prezent

Prezent je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja se događa redovito, u sadašnjosti. Na primjer, prezent glagola “raditi” je “radim”.

Imperfekt

Imperfekt je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja se događala u prošlosti. Na primjer, imperfekt glagola “pisati” je “pisao/pisala/pisalo”.

Futur I

Futur I je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja će se dogoditi u budućnosti. Na primjer, futur I glagola “ići” je “iću”.

Futur II

Futur II je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja će se dogoditi prije neke druge radnje u budućnosti. Na primjer, futur II glagola “doći” je “došao/došla/došlo ću”.

Kondicional

Kondicional je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja bi se dogodila pod određenim uvjetima. Na primjer, kondicional glagola “živjeti” je “živio/živjela/živjelo bih”.

Imperativ

Imperativ je oblik glagola koji se koristi za izražavanje zapovijedi ili molbe. Na primjer, imperativ glagola “doći” je “dođi/dođite”.

Gerund

Gerund je oblik glagola koji se koristi za izražavanje radnje koja se događa istovremeno s drugom radnjom. Na primjer, gerund glagola “čitati” je “čitajući”.

Particip

Particip je oblik glagola koji se koristi za izražavanje pridjeva ili priloga. Na primjer, particip glagola “vidjeti” je “vidio/vidjela/vidjelo”.

Zaključak

Glagolski oblici su važni u hrvatskom jeziku jer omogućavaju precizno izražavanje vremena, načina, lica, broja i roda glagola. Poznavanje različitih glagolskih oblika pomaže u pravilnom oblikovanju rečenica i izražavanju željenog značenja.

  Ocijeni članak!