Koji su prirodni brojevi

Trenutno pregledavate Koji su prirodni brojevi
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:12 rujna, 2023

Definicija prirodnih brojeva

Prirodni brojevi su skup brojeva koji se koriste za brojanje i označavaju se simbolom N. Prirodni brojevi počinju s brojem 1 i neprekidno se povećavaju za jedan, tj. 1, 2, 3, 4, 5, …

Svojstva prirodnih brojeva

Prirodni brojevi imaju nekoliko svojstava koja ih čine jedinstvenim. Prvo svojstvo je da su nenegativni, što znači da su veći ili jednaki nuli. Drugo svojstvo je da su beskonačni, jer ne postoji najveći prirodni broj. Također, svaki prirodni broj ima sljedbenika, tj. broj koji slijedi odmah nakon njega.

Operacije s prirodnim brojevima

U matematici, postoje četiri osnovne operacije koje se mogu izvoditi s prirodnim brojevima. To su zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Zbrajanje je operacija koja dodaje dva ili više broja i rezultat je njihova suma. Oduzimanje je operacija koja oduzima jedan broj od drugog i rezultat je razlika između ta dva broja. Množenje je operacija koja ponavlja zbrajanje jednog broja određeni broj puta, a rezultat je njihov umnožak. Dijeljenje je operacija koja podjeljuje jedan broj s drugim brojem i rezultat je kvocijent i ostatak.

Primjene prirodnih brojeva

Prirodni brojevi imaju široku primjenu u mnogim područjima. U matematici se koriste za izvođenje različitih operacija i rješavanje problema. Također se koriste u znanosti, ekonomiji, statistici, računalstvu i mnogim drugim disciplinama. U svakodnevnom životu koristimo prirodne brojeve za brojanje predmeta, mjerenje vremena, računanje novca i još mnogo toga.

Zaključak

Prirodni brojevi su osnovni skup brojeva koji se koriste za brojanje. Oni su nenegativni, beskonačni i imaju mnoge primjene u različitim područjima. Razumijevanje prirodnih brojeva ključno je za razvoj matematičkih vještina i rješavanje problema u svakodnevnom životu.

  Ocijeni članak!