Koji su to racionalni brojevi

Trenutno pregledavate Koji su to racionalni brojevi
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:28 srpnja, 2023

Definicija racionalnih brojeva

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu prikazati kao količnik dvaju cjelobrojnih brojeva (djelitelj ne smije biti jednak nuli). Ovi brojevi su oblikom razlomaka, gdje je nazivnik broj različit od nule. Primjer racionalnog broja je 1/2.

Primjeri racionalnih brojeva

Neke od uobičajenih racionalnih brojeva su 1/4, 3/5, -2/3, 7/2 itd. Racionalni brojevi mogu biti pozitivni, negativni ili nula. Oni mogu biti i periodični decimalni brojevi, kao što je 1/3 = 0.3333…

Operacije s racionalnim brojevima

Racionalni brojevi se mogu dodavati, oduzimati, množiti i dijeliti. Prilikom dodavanja i oduzimanja razlomaka, potrebno je prvo pronaći zajednički nazivnik. Kod množenja i dijeljenja razlomaka, brojnik se množi ili dijeli, dok se nazivnik množi ili dijeli.

Pretvaranje decimalnih brojeva u racionalne brojeve

Decimalni brojevi mogu se pretvoriti u racionalne brojeve. Na primjer, 0.5 je isto što i 1/2, 0.75 je isto što i 3/4 itd. Ova pretvorba se može izvršiti tako da se brojnik postavi kao decimalni broj bez decimalnog mjesta, a nazivnik postavi kao 1 pomnoženo s 10 na odgovarajuću potenciju broja decimalnih mjesta.

Zaključak

Racionalni brojevi su ključni koncept u matematici. Oni predstavljaju brojeve koji se mogu prikazati kao razlomci i koriste se u raznim matematičkim operacijama. Razumijevanje racionalnih brojeva važno je za daljnje proučavanje matematike i primjenu u stvarnim situacijama.

  Ocijeni članak!