Koji su racionalni brojevi

Trenutno pregledavate Koji su racionalni brojevi
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:4 rujna, 2023

Definicija racionalnih brojeva

Racionalni brojevi su brojevi koji mogu biti predstavljeni kao razlomci dvaju cjelobrojnih brojeva. To znači da racionalni brojevi mogu biti zapisani u obliku p/q, gdje su p i q cjelobrojni brojevi, a q nije jednak nuli. Primjeri racionalnih brojeva su 1/2, 3/4, -5/7, itd.

Svojstva racionalnih brojeva

Racionalni brojevi imaju nekoliko važnih svojstava. Prvo, zbir, razlika, umnožak i kvocijent dvaju racionalnih brojeva također je racionalan broj, osim kada je kvocijent nula. Drugo, svaki racionalni broj može biti napisan kao konačan ili periodičan decimalni broj. Na primjer, broj 1/2 je ekvivalentan decimalnom zapisu 0.5, dok je broj 1/3 ekvivalentan periodičnom decimalnom zapisu 0.3333… Treće, racionalni brojevi su gusto raspoređeni na brojevnoj liniji, što znači da između svaka dva racionalna broja postoji još jedan racionalni broj.

Primjena racionalnih brojeva

Racionalni brojevi su važni u mnogim područjima matematike i svakodnevnog života. Oni se koriste u izračunavanju omjera, udjela i postotaka. Također se koriste u financijskim izračunima, kao što su kamatne stope i postotne promjene. U fizici, racionalni brojevi se koriste za izračunavanje brzina, ubrzanja i drugih kvantitativnih mjerenja. U računalnim znanostima, racionalni brojevi se koriste za prikazivanje decimalnih vrijednosti u računalnim programima.

Razlika između racionalnih i iracionalnih brojeva

Glavna razlika između racionalnih i iracionalnih brojeva je da racionalni brojevi mogu biti predstavljeni kao razlomci, dok iracionalni brojevi ne mogu biti predstavljeni kao razlomci dvaju cjelobrojnih brojeva. Iracionalni brojevi su beskonačni decimalni brojevi koji nemaju periodičnost. Primjeri iracionalnih brojeva su √2, π, e, itd. Razumijevanje razlike između racionalnih i iracionalnih brojeva ključno je za napredovanje u matematici i primjenu u stvarnom svijetu.

Zaključak

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu predstaviti kao razlomci i imaju mnoge važne primjene u matematici i svakodnevnom životu. Razumijevanje svojstava racionalnih brojeva i razlika između racionalnih i iracionalnih brojeva pomaže nam u rješavanju problema i donošenju informiranih odluka. Bez racionalnih brojeva, mnogi matematički i kvantitativni koncepti ne bi bili mogući.

  Ocijeni članak!