Koliko je bodova potrebno za prolaz na državnoj maturi

Trenutno pregledavate Koliko je bodova potrebno za prolaz na državnoj maturi
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:17 listopada, 2023

Kako se boduje državna matura?

Državna matura je završni ispit koji se polaže na kraju srednjoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. Pitanje koliko je bodova potrebno za prolaz na državnoj maturi često intrigira učenike i njihove roditelje.

Bodovni prag za prolaz

Da bi se položila državna matura, učenik mora ostvariti ukupan broj bodova koji je postavljen kao minimalni prag. Taj prag se određuje za svaki predmet posebno. Ovisno o predmetu, broj bodova se kreće od 0 do 100.

Različiti pragovi za različite predmete

Svaki predmet ima svoj bodovni prag za prolaz. Na primjer, za predmete poput matematike i hrvatskog jezika taj prag može biti postavljen na 50 bodova, dok za neke druge predmete može biti niži ili viši. Važno je napomenuti da se pragovi mogu mijenjati iz godine u godinu, ovisno o odluci Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ukupan broj bodova za prolaz

Da bi učenik položio državnu maturu, mora ostvariti ukupan broj bodova koji je postavljen kao prag za sve predmete koje je polagao. Taj ukupan prag može se kretati od 200 do 400 bodova, ovisno o dogovoru između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Rezultati državne mature

Nakon što učenik polaže sve predmete državne mature, rezultati se objavljuju na mrežnim stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Svaki učenik dobiva rezultat za svaki predmet, kao i ukupan rezultat koji je ostvario. Ako učenik ostvari dovoljan broj bodova za prolaz, smatra se da je položio državnu maturu.

Zaključak

Koliko je bodova potrebno za prolaz na državnoj maturi ovisi o bodovnom pragu za svaki predmet, kao i o ukupnom broju bodova koji je postavljen kao prag za prolaz. Važno je da učenici dobro pripreme i polažu sve predmete kako bi ostvarili potreban broj bodova za prolaz.

  Ocijeni članak!