Koliko su kW u KS

Trenutno pregledavate Koliko su kW u KS
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:20 prosinca, 2023

1. Uvod

Kada je riječ o snazi motora, često se susrećemo s različitim jedinicama mjere. Jedna od takvih je kilovat (kW), dok je druga konjska snaga (KS). U ovom članku ćemo istražiti koliko su kW u KS i kako se ove dvije jedinice međusobno odnose.

2. Kilovati (kW)

Kilovat je jedinica za mjerenje snage u Međunarodnom sustavu jedinica (SI). Jedan kilovat jednak je tisuću vata. Snaga se definira kao rad koji se obavlja ili energija koja se pretvara u jedinici vremena.

3. Konjska snaga (KS)

Konjska snaga je tradicionalna jedinica za mjerenje snage motora. Izvorno je definirana kao snaga potrebna za podizanje tereta od 75 kilograma na visinu od jednog metra u jednoj sekundi.

4. Pretvaranje kilovata u konjske snage

Da bismo pretvorili kilovate (kW) u konjske snage (KS), koristimo faktor pretvorbe. Jedan kilovat jednak je približno 1,35962 konjske snage. Dakle, da bismo dobili ekvivalentnu snagu u konjskim snagama, pomnožimo kilovate s navedenim faktorom.

5. Primjer pretvorbe

Na primjer, ako imamo motor snage 100 kilovata, možemo ga pretvoriti u konjske snage koristeći faktor pretvorbe. Pomnožimo 100 kW s 1,35962 da bismo dobili otprilike 135,962 konjskih snaga.

6. Zaključak

Kilovati (kW) i konjske snage (KS) su dvije različite jedinice za mjerenje snage motora. Kilovati su jedinica iz Međunarodnog sustava jedinica (SI), dok su konjske snage tradicionalna jedinica. Za pretvaranje kilovata u konjske snage koristimo faktor pretvorbe od približno 1,35962.

  Ocijeni članak!