Šta je lib

Trenutno pregledavate Šta je lib
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:15 svibnja, 2023

Uvod

Lib je kratica koja se često koristi u računalnoj znanosti i programiranju. Ova riječ označava biblioteku, koja je skup već napisanog koda koji se može koristiti za različite svrhe. Biblioteke su stvarane kako bi se programerima olakšalo ponovno korištenje već postojećeg koda, umjesto da svaki put iznova pišu iste funkcionalnosti.

Vrste biblioteka

Postoji nekoliko vrsta biblioteka u računalnoj znanosti. Jedna od najčešćih vrsta je programska biblioteka, koja sadrži skup funkcija, procedura ili metoda koje se mogu koristiti u programiranju. Ove biblioteke obično sadrže implementacije osnovnih funkcionalnosti, kao što su matematički operacije, rad s nizovima, rad s datotekama i sl.

Druga vrsta biblioteka je grafička biblioteka, koja pruža funkcionalnosti za stvaranje grafičkih elemenata kao što su prozori, gumbi, slike i sl. Ove biblioteke omogućuju programerima da brzo i jednostavno stvaraju korisnička sučelja za svoje aplikacije.

Korištenje biblioteka

Kada programer želi koristiti biblioteku, prvo je potrebno uključiti je u svoj projekt. To se obično radi dodavanjem odgovarajućeg koda u izvorni kod projekta. Nakon toga, programer može koristiti funkcionalnosti koje su dostupne u toj biblioteci. Ovo uključuje pozivanje funkcija, korištenje objekata ili izvođenje određenih operacija koje su definirane u biblioteci.

Libraries su vrlo korisne jer omogućuju programerima da uštede vrijeme i napore. Umjesto da pišu sve funkcionalnosti iznova, oni mogu jednostavno koristiti već postojeći kod. Ovo je posebno korisno u većim projektima gdje je potrebno puno funkcionalnosti. Biblioteke mogu biti open-source, što znači da su dostupne svima i da se mogu mijenjati i prilagođavati prema potrebama programera.

Zaključak

Lib je skraćenica koja označava biblioteku u računalnoj znanosti i programiranju. Biblioteke su skupovi već napisanog koda koji programerima omogućuju ponovno korištenje funkcionalnosti umjesto pisanja istog koda iznova. Postoje različite vrste biblioteka, kao što su programske biblioteke i grafičke biblioteke. Korištenje biblioteka je jednostavno, samo treba uključiti odgovarajući kod i koristiti funkcionalnosti koje su dostupne. Libraries su vrlo korisne alate za programere koji žele uštedjeti vrijeme i napore.

  Ocijeni članak!