Šta znači zabilježba u katastru

Trenutno pregledavate Šta znači zabilježba u katastru
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:19 rujna, 2023

Definicija zabilježbe u katastru

Zabilježba u katastru je pravni postupak evidentiranja promjena ili ograničenja na nekretninama. To je način na koji se bilježe sve bitne promjene koje se događaju na nekoj nekretnini, kao što su promjena vlasništva, hipoteke, tereti ili prava prema nekretnini.

Postupak zabilježbe

Postupak zabilježbe u katastru je formalni proces koji uključuje podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju nadležnom katastarskom uredu. Zahtjev za zabilježbom može podnijeti vlasnik nekretnine, nositelj prava ili druga zainteresirana strana.

Značaj zabilježbe u katastru

Zabilježba u katastru ima važnu ulogu u osiguravanju pravne sigurnosti i transparentnosti vlasništva nad nekretninama. Ona omogućava javnost da bude obaviještena o svim pravnim promjenama koje se događaju na nekoj nekretnini, čime se štite interesi vlasnika i trećih strana.

Pravne posljedice zabilježbe

Zabilježba u katastru ima pravne posljedice koje se odnose na sve zainteresirane strane. Ona služi kao javna evidencija koja dokazuje prava i terete na nekretnini. Pravne posljedice zabilježbe mogu obuhvatiti pravo preče kupnje, pravo stvarnog tereta ili pravo hipoteke.

Pregled zabilježbi

Svaka nekretnina ima katastarski list koji sadrži pregled svih zabilježbi koje su evidentirane za tu nekretninu. Pregled zabilježbi omogućava uvid u sve promjene koje su se dogodile na nekoj nekretnini, čime se osigurava transparentnost i pouzdanost katastarskih podataka.

  Ocijeni članak!