Što je FID sklopka

Trenutno pregledavate Što je FID sklopka
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:25 kolovoza, 2023

Definicija FID sklopke

FID sklopka je električni uređaj koji se koristi za zaštitu od električnih udara i požara. Ona je osjetljiva na struje curenja i automatski prekida električni krug kada se detektira takva struja. FID sklopka se također naziva i RCD sklopka (Residual Current Device) ili diferencijalna sklopka.

Kako FID sklopka radi

FID sklopka stalno prati struju koja ulazi i izlazi iz električnog kruga. Ako postoji razlika između ulazne i izlazne struje, to znači da postoji struja curenja. FID sklopka detektira tu razliku i automatski prekida strujni krug kako bi spriječila električni udar ili požar.

Primjena FID sklopke

FID sklopke se obično koriste u kućanstvima, industrijskim postrojenjima i javnim zgradama kako bi se osigurala električna sigurnost. One se ugrađuju u električne ploče ili utičnice i štite korisnike od opasnih struja curenja koje mogu nastati zbog oštećenja električnih uređaja ili instalacija.

Vrste FID sklopki

Postoje različite vrste FID sklopki, uključujući jednofazne i trofazne sklopke. Jednofazne FID sklopke se koriste za zaštitu pojedinačnih električnih krugova, dok se trofazne FID sklopke koriste za zaštitu trofaznih sustava. Također postoje i FID sklopke s različitim osjetljivostima na struju curenja, ovisno o potrebama i specifičnostima električnog sustava.

Važnost FID sklopke

FID sklopke su ključni elementi električne sigurnosti jer mogu spriječiti ozbiljne ozljede i materijalnu štetu uzrokovanu električnim udarom ili požarom. Njihova primjena u električnim instalacijama je obavezna u mnogim zemljama kako bi se osigurala sigurnost korisnika električne energije.

Zaključak

FID sklopka je važan sigurnosni uređaj koji štiti korisnike od električnih udara i požara. Ona detektira struje curenja i automatski prekida strujni krug kako bi spriječila ozljede i štetu. Njihova primjena je ključna u osiguravanju sigurnosti u kućanstvima, industrijskim postrojenjima i javnim zgradama.

  Ocijeni članak!