Što je jota(c)ija

Trenutno pregledavate Što je jota(c)ija
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:24 ožujka, 2024

Definicija jotacije

Jotacija, također poznata kao jota(c)ija, je lingvistički fenomen koji se javlja u nekim jezicima, a odnosi se na promjenu ili dodatak zvuka /j/ (jota) u izgovoru riječi. Ovaj fenomen se često opisuje kao ‘ubacivanje’ ili ‘umetanje’ /j/ zvuka na određena mjesta u riječima.

Primjeri jotacije

Jotacija može biti prisutna u različitim jezicima i ima različite varijacije. U engleskom jeziku, primjer jotacije je vidljiv u izgovoru riječi ‘new’ (/njuː/) gdje se /j/ zvuk ubacuje ispred samoglasnika /u/. Slično tome, u francuskom jeziku, riječ ‘oui’ (/wi/) demonstrira jotaciju gdje se /j/ zvuk ubacuje ispred samoglasnika /i/.

Jotacija u hrvatskom jeziku

Jotacija je također prisutna u hrvatskom jeziku, posebno u dijalektima. Na primjer, u nekim dijalektima riječ ‘jaje’ (/jaːje/) se izgovara s dodatnim /j/ zvukom na početku. Ova vrsta jotacije se također može primijetiti u izgovoru riječi ‘jutro’ (/jutro/), gdje se /j/ zvuk ubacuje između suglasnika /j/ i /t/.

Fonetika jotacije

Fonetika jotacije proučava kako se /j/ zvuk izgovara i kako utječe na izgovor ostalih zvukova u riječi. Jotacija može utjecati na naglasak, ritam i intonaciju riječi. Također može imati utjecaj na razumijevanje i interpretaciju govora.

Zaključak

Jotacija je lingvistički fenomen koji se javlja u nekim jezicima i odnosi se na promjenu ili dodatak zvuka /j/ u izgovoru riječi. Ovaj fenomen može biti prisutan u različitim jezicima i ima varijacije. U hrvatskom jeziku, jotacija se može primijetiti u određenim dijalektima. Fonetika jotacije proučava izgovor /j/ zvuka i njegov utjecaj na izgovor ostalih zvukova u riječi.

  Ocijeni članak!