Što je oseka

Trenutno pregledavate Što je oseka
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:12 lipnja, 2023

Mehanizam oseke

Oseka je periodično kretanje razine mora koje se događa uslijed gravitacijskog privlačenja Mjeseca i Sunca na Zemlju. Oseka nastaje zbog razlike u gravitacijskim silama koje djeluju na različite dijelove Zemlje. Ova pojava je rezultat kombinacije gravitacijskog privlačenja Mjeseca i centrifugalne sile koju stvara rotacija Zemlje oko zajedničkog središta mase Zemlje-Mjesec.

Plima i oseka

Oseka se obično dijeli na plimu i oseku. Plima je povećanje razine mora, dok je oseka smanjenje razine mora. Plima i oseka se javljaju dvaput dnevno i traju otprilike šest sati svaki put. Oseka je najizraženija na obalama oceana, ali se može primijetiti i u rijekama, jezerima i drugim vodenim tijelima.

Utjecaj oseke

Oseka ima značajan utjecaj na mnoge aspekte našeg života. Primjerice, oseka ima važnu ulogu u navigaciji jer utječe na dubinu vode u lukama i pristaništima. Također, oseka ima veliki utjecaj na ekosustave obalnih područja, uključujući plimne močvare i morske livade. Oseka također utječe na ribarenje, surfanje i druge vodene aktivnosti.

Uzroci varijacija oseke

Oseka može varirati ovisno o nekoliko faktora. Geografski položaj, oblik obale, dubina vode, položaj Sunca i Mjeseca, kao i seizmičke aktivnosti, sve su to faktori koji mogu utjecati na visinu i vrijeme oseke. Oseka može biti različita na različitim dijelovima svijeta, što je rezultat kombinacije ovih faktora.

Utjecaj oseke na životinje

Oseka ima veliki utjecaj na mnoge morske organizme. Na primjer, neki organizmi koriste oseku kako bi se kretali između plimnih bazena i otvorenog mora. Oseka također može utjecati na hranjenje i reprodukciju mnogih vrsta. Neke vrste rakova, mekušaca i algi ovise o oseki kako bi preživjele.

Prilagodba na oseku

Mnoge vrste biljaka i životinja razvile su prilagodbe kako bi preživjele i iskoristile oseku. Na primjer, neke vrste biljaka imaju korijenje koje se prilagođava promjenjivim uvjetima plime i oseke. Neke životinje, poput rakova i školjki, imaju sposobnost zatvaranja ljuske kako bi se zaštitile tijekom oseke.

  Ocijeni članak!