Što je plima, a što oseka

Trenutno pregledavate Što je plima, a što oseka
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:16 svibnja, 2024

Razlika između plime i oseke

Plima i oseka su periodične promjene u razini morske vode koje se javljaju uslijed gravitacijskog privlačenja Mjeseca i Sunca.

Plima

Plima je period kada se razina morske vode podiže. To se događa kada Mjesec privlači vodu prema sebi svojom gravitacijom. Plima se javlja dva puta dnevno i ima različite faze, kao što su visoka plima i niska plima.

Oseka

Oseka je period kada se razina morske vode spušta. To se događa kada Mjesec privlači vodu prema sebi, ali i kada se Zemlja okreće oko svoje osi. Oseka se također javlja dva puta dnevno i ima različite faze, kao što su visoka oseka i niska oseka.

Uzroci plime i oseke

Glavni uzrok plime i oseke je gravitacijska privlačnost Mjeseca i Sunca. Mjesec ima veći utjecaj na plimu i oseku zbog svoje blizine Zemlji. Osim toga, oblik obale, dubina mora i drugi faktori također mogu utjecati na visinu plime i oseke.

Utjecaj plime i oseke

Plima i oseka imaju važan utjecaj na ekosustave u priobalnim područjima. One mijenjaju uvjete staništa za biljke i životinje koje žive u tim područjima. Također, plima i oseka su važne za pomorsku navigaciju i ribarstvo.

Zaključak

Plima i oseka su prirodne periodične promjene u razini morske vode koje se javljaju zbog gravitacijskog privlačenja Mjeseca i Sunca. Razumijevanje plime i oseke važno je za različite industrije i ekosustave u priobalnim područjima.

  Ocijeni članak!