Što je otpad

Trenutno pregledavate Što je otpad
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:1 veljače, 2024

Definicija otpada

Otpad je materijal ili tvar koju više ne koristimo ili koja nam više ne treba. To mogu biti različite vrste materijala poput plastičnih boca, papira, hrane, elektroničkog otpada i mnogo drugih. Otpad može biti i tekući, plinoviti ili čvrsti, ovisno o svojim svojstvima.

Vrste otpada

Postoji nekoliko vrsta otpada kao što su komunalni otpad, industrijski otpad, medicinski otpad, elektronički otpad i opasni otpad. Komunalni otpad je otpad koji se proizvodi u kućanstvima i javnim prostorima. Industrijski otpad potječe iz industrijskih postrojenja. Medicinski otpad obuhvaća otpad koji nastaje u zdravstvenim ustanovama. Elektronički otpad dolazi od starih električnih uređaja i opreme. Opasni otpad uključuje tvari koje mogu biti štetne za ljude i okoliš.

Utjecaj otpada na okoliš

Otpad može imati negativan utjecaj na okoliš. Kada se otpad nepravilno zbrinjava, može doći do zagađenja tla, vode i zraka. Plastični otpad posebno je problematičan jer se teško razgrađuje i može dugo ostati u okolišu. Otpad također može biti izvor stvaranja stakleničkih plinova koji pridonose globalnom zatopljenju. Stoga je važno pravilno upravljati otpadom kako bismo sačuvali okoliš za buduće generacije.

Zbrinjavanje otpada

Postoje različiti načini zbrinjavanja otpada. To može uključivati recikliranje, kompostiranje, spaljivanje ili odlaganje na deponije. Recikliranje je proces kojim se otpadni materijali pretvaraju u nove proizvode. Kompostiranje se koristi za razgradnju organskog otpada kako bi se proizvelo gnojivo za biljke. Spaljivanje otpada može biti korisno za proizvodnju energije, ali može biti i štetno za okoliš ako se ne provodi pravilno. Odlaganje na deponije je posljednja opcija i obično se koristi za otpad koji se ne može reciklirati ili preraditi.

  Ocijeni članak!