Tko je feudalac

Trenutno pregledavate Tko je feudalac
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:8 rujna, 2023

Povijest feudalizma

Feudalizam je društveno-ekonomski sistem koji je dominirao u Europi tijekom srednjeg vijeka. Ovaj sistem je temeljen na vazalskom odnosu između vladara i vazala, gdje vazali pružaju vojnu i financijsku podršku vladaru u zamjenu za zemljišne posjede i zaštitu.

Feudalni odnosi

Feudalni odnosi su bili temelj feudalizma. Vladar je bio vrhovni feudalac i vlasnik svih zemljišnih posjeda. On bi dao dio svoje zemlje vazalima, koji bi zauzvrat pružali vojnu uslugu i slijedili vlasti. Vazali bi također upravljali tim zemljištem i ubirali poreze od seljaka.

Feudalna piramida

Feudalna piramida je prikaz hijerarhijske strukture feudalizma. Na vrhu piramide je kralj, koji je vlasnik svih zemljišnih posjeda. Ispod kralja su vazali, koji su dobili zemlju od kralja. Vazali bi zatim mogli imati svoje vazale, koji bi također dobili zemlju od njih.

Ekonomija feudalizma

Feudalizam je bio temeljen na poljoprivredi. Većina ljudi je bila seljaci koji su radili na zemlji feudalaca u zamjenu za zaštitu. Seljaci bi morali davati dio svoje proizvodnje feudalcu kao porez. Osim poljoprivrede, postojale su i manufakture i obrtništvo.

Kraj feudalizma

Feudalizam je postepeno izumro tijekom kasnog srednjeg vijeka. Različiti faktori su doprinijeli njegovom padu, uključujući rast slobodnih gradova, trgovinu, razvoj monetarnog sistema i promjene u ratovanju. Kraj feudalizma označio je početak modernog doba i razvoj kapitalizma.

  Ocijeni članak!