Kojim su jezicima Hrvati govorili u srednjem vijeku

Trenutno pregledavate Kojim su jezicima Hrvati govorili u srednjem vijeku
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:8 rujna, 2023

Jezici u srednjem vijeku

U srednjem vijeku, Hrvati su govorili nekoliko jezika koji su bili u upotrebi u to vrijeme.

Stari hrvatski jezik

Stari hrvatski jezik, poznat i kao staroslavenski jezik, bio je dominantan jezik Hrvata u srednjem vijeku. Ovaj jezik je bio baziran na staroslavenskom jeziku koji se koristio u Crkvi.

Latinski jezik

Latinski jezik je također bio važan jezik u srednjem vijeku. Bio je jezik crkve, obrazovanja i službene administracije. Mnogi latinski tekstovi su se prevodili na hrvatski jezik kako bi bili dostupni širem stanovništvu.

Njemački jezik

Njemački jezik je također imao utjecaj u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, posebno u dijelovima koji su bili pod vlašću Njemačkog Carstva. Njemački jezik se koristio u trgovini, administraciji i međunarodnim kontaktima.

Talijanski jezik

Talijanski jezik je također bio prisutan u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, posebno na obalnim područjima koja su bila pod utjecajem Venecije. Talijanski jezik se koristio u trgovini, diplomaciji i kulturi.

Mađarski jezik

Mađarski jezik je bio prisutan u dijelovima Hrvatske koji su bili pod vlašću Ugarskog Kraljevstva. Mađarski jezik se koristio u administraciji, sudstvu i međuljudskoj komunikaciji.

Zaključak

U srednjem vijeku, Hrvati su govorili nekoliko jezika, uključujući stari hrvatski jezik, latinski, njemački, talijanski i mađarski. Ovi jezici su odražavali političke, crkvene i kulturne utjecaje na Hrvatsku u to vrijeme.

  Ocijeni članak!