Zašto su aktiva i pasiva u bilanci jednake

Trenutno pregledavate Zašto su aktiva i pasiva u bilanci jednake
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:19 lipnja, 2024

Što je bilanca?

Bilanca je financijski izvještaj koji prikazuje financijski položaj tvrtke u određenom trenutku. Sastoji se od dvije strane – aktive i pasive. Aktiva predstavlja sva sredstva koja tvrtka posjeduje, dok pasiva predstavlja izvore financiranja tih sredstava.

Zašto je ravnoteža važna?

Ravnoteža u bilanci je iznimno važna jer pokazuje da su sva sredstva koja tvrtka posjeduje financirana na odgovarajući način. Jedan od osnovnih principa računovodstva je da aktiva mora biti jednaka pasivi, što znači da tvrtka ne smije posjedovati više sredstava nego što ima izvora za njihovo financiranje.

Kako se postiže jednakost?

Jednakost između aktive i pasive postiže se primjenom osnovne računovodstvene jednadžbe: Aktiva = Pasiva. To znači da svako povećanje na jednoj strani bilance mora biti praćeno odgovarajućim povećanjem na drugoj strani.

Primjeri aktivne i pasivne strane bilance

Na aktivnoj strani bilance mogu se nalaziti sredstva kao što su novac, zalihe, zemljište, oprema, potraživanja od kupaca itd. S druge strane, na pasivnoj strani bilance mogu se nalaziti izvori financiranja kao što su vlasnički kapital, dugoročni i kratkoročni zajmovi, rezervacije itd.

Zaključak

Jednakost između aktive i pasive u bilanci ključna je za pravilno prikazivanje financijskog položaja tvrtke. Održavanje te ravnoteže omogućuje tvrtki da pravilno upravlja svojim sredstvima i izvorima financiranja, što je ključno za uspješno poslovanje.

  Ocijeni članak!