Čiji je broj

Trenutno pregledavate Čiji je broj
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:26 listopada, 2023

Matematika i brojevi

Matematika je znanost koja se bavi proučavanjem brojeva, njihovih svojstava i odnosa među njima. Brojevi su osnovni gradivni elementi matematike i koriste se u svim njenim granama. Međutim, često se postavlja pitanje – čiji je broj? Da bismo to razumjeli, moramo se upoznati s različitim vrstama brojeva i njihovim svojstvima.

Cijeli brojevi

Cijeli brojevi su skup brojeva koji uključuje pozitivne i negativne brojeve, kao i nulu. Oni se često koriste za označavanje položaja na brojevnoj liniji. Primjeri cijelih brojeva su -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

Racionalni brojevi

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu prikazati kao razlomak dvaju cijelih brojeva. To znači da se mogu prikazati u obliku p/q, gdje su p i q cijeli brojevi, a q nije jednak 0. Primjeri racionalnih brojeva su 1/2, -3/4, 5/3.

Iracionalni brojevi

Iracionalni brojevi su brojevi koji se ne mogu prikazati kao razlomak dvaju cijelih brojeva. Oni nemaju konačan ili ponavljajući decimalni zapis. Primjeri iracionalnih brojeva su √2, π, e.

Realni brojevi

Realni brojevi su skup koji uključuje sve racionalne i iracionalne brojeve. To su brojevi koji se mogu prikazati na brojevnoj liniji. Primjeri realnih brojeva su 0, 1, -1, √2, π, 2.5.

Kompleksni brojevi

Kompleksni brojevi su brojevi koji se sastoje od realnog dijela i imaginarnog dijela. Oni se koriste u matematici, fizici i inženjerstvu za rješavanje različitih problema. Primjer kompleksnog broja je 3 + 4i, gdje je 3 realni dio, a 4i imaginarni dio.

Zaključak

Brojevi su neizostavan dio matematike i koriste se u svakodnevnim situacijama. Bez njih ne bismo mogli mjeriti, računati ili razumjeti svijet oko nas. Bez obzira na to kojoj vrsti brojeva pripadaju, oni nam omogućavaju da izračunavamo, modeliramo i razumijemo različite procese i fenomene.

  Ocijeni članak!