Od čega se sastoji atom

Trenutno pregledavate Od čega se sastoji atom
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:6 prosinca, 2023

Elektroni

Atom se sastoji od nekoliko osnovnih komponenti, a jedna od njih su elektroni. Elektroni su negativno nabijene čestice koje kruže oko jezgre atoma. Oni se nalaze u različitim energetskim nivoima, ili elektronskim omotačima, koji su udaljeni od jezgre atom. Elektroni igraju ključnu ulogu u hemijskim reakcijama i interakcijama između atoma.

Jezgra

Druga osnovna komponenta atoma je jezgra. Jezgra se sastoji od protona i neutrona. Protoni su pozitivno nabijene čestice koje se nalaze u jezgri, dok su neutroni neutralne čestice. Protoni određuju hemijska svojstva atoma, dok neutroni utiču na masu atoma. Jezgra je vrlo mala u odnosu na veličinu atoma, ali sadrži gotovo svu masu atoma.

Elementi

Atom se također sastoji od elemenata. Elementi su supstance koje se ne mogu dalje razložiti na jednostavnije supstance kemijskim reakcijama. Svaki element ima svoj jedinstveni broj protona u jezgri, što ga razlikuje od ostalih elemenata. Periodni sustav elemenata je tablica koja prikazuje sve poznate elemente i organizira ih prema broju protona.

Kvantna mehanika

Kvantna mehanika je teorija koja se koristi za opisivanje ponašanja čestica na vrlo malim razmjerima, kao što su atomi. Prema kvantnoj mehanici, elektroni se ne mogu precizno odrediti njihovom pozicijom i brzinom istovremeno. Umjesto toga, koristimo vjerojatnosne funkcije za opisivanje vjerojatnosti da će se elektroni nalaziti u određenim područjima oko jezgre.

Interakcije između atoma

Atomi mogu međusobno interagirati putem različitih sila. Van der Waalsove sile su privlačne sile između nesimetrično raspoređenih elektrona u atomima. Elektrostatičke sile djeluju između pozitivno i negativno nabijenih čestica, poput protona i elektrona. Kemijske veze su snažne veze koje se formiraju između atoma kada dijele elektrone. Ove interakcije između atoma određuju svojstva tvari i omogućuju formiranje molekula.

Zaključak

Atom se sastoji od elektrona, jezgre i elemenata. Elektroni kruže oko jezgre i igraju ključnu ulogu u hemijskim reakcijama. Jezgra sadrži proton i neutron, koji određuju karakteristike atoma. Elementi su supstance koje se ne mogu dalje razložiti, a kvantna mehanika se koristi za opisivanje ponašanja atoma. Interakcije između atoma određuju svojstva tvari i omogućuju formiranje molekula.

  Ocijeni članak!