Od čega se sastoji atom

  • Posljednja izmjena objave:6 prosinca, 2023
  • Vrijeme čitanja:3 min. čitanja

ElektroniAtom se sastoji od nekoliko osnovnih komponenti, a jedna od njih su elektroni. Elektroni su negativno nabijene čestice koje kruže oko jezgre atoma. Oni se nalaze u različitim energetskim nivoima,…

Nastavi čitati Od čega se sastoji atom

Kako atom eksplodira?

  • Posljednja izmjena objave:19 studenoga, 2023
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Atomski modelAtom je najmanja čestica tvari koja zadržava svojstva tog materijala. Sastoji se od jezgre koja sadrži pozitivno naelektrizirane protone i neutralne neutrone, te elektrona koji se kreću oko jezgre…

Nastavi čitati Kako atom eksplodira?

Kraj sadrzaja

Nema vise za otvoriti