Odakle su Ličani

Trenutno pregledavate Odakle su Ličani
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:6 listopada, 2023

Povijest

Ličani su etnička skupina koja naseljava područje Like u Hrvatskoj. Njihovo podrijetlo seže unatrag stoljećima, a postoji nekoliko teorija o njihovom porijeklu.

Teorija o autohtonosti

Jedna od teorija sugerira da su Ličani autohtoni stanovnici Like, koji su naseljavali to područje još u prapovijesti. Prema ovoj teoriji, Ličani su potomci starosjedilaca koji su se održali kroz razne povijesne promjene.

Teorija o doseljavanju

Druga teorija tvrdi da su Ličani doseljenici koji su se naselili u Liku u različitim razdobljima. Prema ovoj teoriji, Ličani su potomci različitih slavenskih plemena i drugih naroda koji su se doselili na ovo područje.

Kultura i običaji

Ličani imaju bogatu kulturnu baštinu koja se očituje u njihovim običajima, nošnji, glazbi i plesu. Neki od poznatih običaja uključuju tradicionalne svadbe, narodne nošnje s prepoznatljivim detaljima i specifične plesove.

Suvremeno stanje

Danas, Ličani žive u modernim naseljima diljem Like, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Očuvanje njihove kulture i tradicije važno je pitanje za lokalnu zajednicu, te se provode razne inicijative i projekti kako bi se sačuvala i promovirala lička kulturna baština.

  Ocijeni članak!