Što jedu meduze?

Trenutno pregledavate Što jedu meduze?
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:16 studenoga, 2023

Kako se hrane meduze?

Meduze su morski organizmi koji se hrane na vrlo specifičan način. Većina meduza je karnivor, što znači da se hrane drugim organizmima. Njihova prehrana ovisi o vrsti meduze, veličini i okruženju u kojem žive.

Plankton

Najčešća hrana za većinu meduza je plankton. Plankton su sitni organizmi koji plutaju u vodi i čine osnovu prehrambenog lanca u morskom ekosustavu. Meduze koriste svoje pipke koje su prekrivene ljepilom kako bi uhvatile plankton i privukle ga prema ustima. Neki tipovi meduza mogu filtrirati vodu kako bi iz nje izdvojili plankton i ostale hranjive tvari.

Ribe i rakovi

Određene vrste meduza hrane se i manjim ribama i rakovima. One koriste svoje pipke i žaoke kako bi uhvatile plijen. Njihove žaoke su obložene otrovom koji paralizira ili ubija plijen, omogućujući meduzi da ga lakše konzumira. Ovo je posebno karakteristično za meduze iz porodice Carybdeidae, koje su poznate po svojoj otrovnosti.

Drugi organizmi

Neke vrste meduza se hrane drugim organizmima poput drugih meduza ili manjih životinja kao što su koralji ili mekušci. One koriste svoje pipke kako bi uhvatile plijen i zatim ga probavile koristeći probavni enzim.

Zaključak

Meduze su prilagodljivi organizmi koji se hrane raznolikom hranom, ovisno o vrsti. Njihova prehrana igra važnu ulogu u održavanju ravnoteže u morskim ekosustavima. Plankton, ribe, rakovi i drugi organizmi čine osnovu njihove prehrane, a način na koji se hrane varira ovisno o vrsti i okruženju. Izuzetno su važne u prehrambenom lancu i pružaju hranu drugim morskim organizmima.

  Ocijeni članak!