U kojem obliku mora biti izrađena procjena rizika

Trenutno pregledavate U kojem obliku mora biti izrađena procjena rizika
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:16 listopada, 2023

1. Metodologija procjene rizika

Procjena rizika je proces identifikacije, analize i vrednovanja potencijalnih opasnosti i štetnih posljedica koje mogu utjecati na organizaciju, ljude, imovinu ili okoliš. Izrada procjene rizika zahtijeva primjenu odgovarajuće metodologije koja će osigurati objektivnost i pouzdanost rezultata.

2. Sadržaj procjene rizika

Procjena rizika mora sadržavati sve relevantne informacije o identificiranim opasnostima, vjerojatnosti njihovog nastanka i mogućim posljedicama. Također, treba uključiti i informacije o postojećim kontrolnim mjerama i njihovoj učinkovitosti te preporuke za daljnje postupanje u svrhu smanjenja rizika.

3. Vizualizacija rezultata

Da bi procjena rizika bila jasna i razumljiva, preporučuje se vizualizacija rezultata. To može biti u obliku tablica, grafova ili dijagrama koji prikazuju vjerojatnosti, posljedice i ukupni rizik za svaku identificiranu opasnost. Vizualizacija olakšava donošenje odluka i komunikaciju s relevantnim dionicima.

4. Periodična revizija

Procjena rizika nije statičan dokument, već zahtijeva periodičnu reviziju i osvježavanje. Promjene u okolini, tehnologiji ili poslovanju mogu utjecati na rizik, stoga je važno redovito provjeravati i ažurirati procjenu rizika kako bi se osigurala aktualnost i pouzdanost informacija.

5. Prilagodba specifičnim potrebama

Izrada procjene rizika mora biti prilagođena specifičnim potrebama organizacije. To znači da se metodologija, sadržaj i format procjene rizika mogu razlikovati ovisno o vrsti poslovanja, industriji ili zakonskim zahtjevima.

6. Dokumentacija

Procjena rizika treba biti dokumentirana kako bi se osigurala transparentnost i mogućnost pregleda rezultata. Dokumentacija treba biti jasna, sažeta i lako dostupna svim relevantnim dionicima kako bi se olakšala provedba preporuka i praćenje napretka u smanjenju rizika.

  Ocijeni članak!