Zašto bi ili bih

Trenutno pregledavate Zašto bi ili bih
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:2 studenoga, 2023

Upotreba riječi ‘bi’

Riječ ‘bi’ je glagolski oblik koji se koristi u kondicionalnom načinu za izražavanje mogućnosti, želja, navika ili uvjeta koji nisu stvarni ili se nisu dogodili. Primjerice, u rečenici ‘Kada bih imao novac, putovao bih svijetom’, ‘bi’ se koristi kako bi se izrazila mogućnost putovanja svijetom pod uvjetom da osoba ima novac.

Upotreba riječi ‘bih’

Riječ ‘bih’ je glagolski oblik koji se koristi u prvom licu jednine kondicionala. Koristi se kako bi se izrazila želja, namjera ili uvjet koji nije stvaran ili se nije dogodio. Na primjer, u rečenici ‘Bih volio/la da mi pomogneš’, ‘bih’ se koristi kako bi se izrazila želja da netko pomogne.

Razlika između ‘bi’ i ‘bih’

Glavna razlika između ‘bi’ i ‘bih’ je u tome što se ‘bi’ koristi u drugom i trećem licu jednine i množine, dok se ‘bih’ koristi samo u prvom licu jednine kondicionala. Primjerice, u rečenici ‘On bi volio da ode na putovanje’, koristi se ‘bi’ jer se odnosi na treće lice jednine (on). S druge strane, u rečenici ‘Bih volio/la da mi pomogneš’, koristi se ‘bih’ jer se odnosi na prvo lice jednine (ja).

Zaključak

Riječi ‘bi’ i ‘bih’ su glagolski oblici koji se koriste u kondicionalnom načinu za izražavanje mogućnosti, želja, navika ili uvjeta koji nisu stvarni ili se nisu dogodili. ‘Bi’ se koristi u drugom i trećem licu jednine i množine, dok se ‘bih’ koristi samo u prvom licu jednine kondicionala. Važno je naučiti pravilno koristiti ove riječi kako bismo jasno izrazili svoje misli i želje.

  Ocijeni članak!