Čiji na engleski

Trenutno pregledavate Čiji na engleski
  • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja
  • Posljednja izmjena objave:6 listopada, 2023

Povijest izraza

Često se postavlja pitanje kako se na engleskom jeziku prevodi izraz ‘čiji’. Izraz ‘čiji’ koristi se u hrvatskom jeziku kao pridjev ili zamjenica za označavanje posjedovanja. Međutim, u engleskom jeziku ne postoji izravna ekvivalentna riječ koja bi zamijenila ‘čiji’.

Alternativni načini izražavanja

Iako ne postoji točan prijevod izraza ‘čiji’ na engleski jezik, postoje neki načini izražavanja posjedovanja koji se mogu koristiti. Neki od njih su:

– Upotreba zamjenica ‘whose’ u rečenicama koje se odnose na posjedovanje nečega od strane neke osobe. Primjer: ‘Whose book is this?’ – ‘Čija je ovo knjiga?’.

– Korištenje određenih izraza ili rečenica koje se prilagođavaju kontekstu. Primjer: ‘The book that belongs to him’ – ‘Knjiga koja pripada njemu’.

Kontekstualna upotreba

U mnogim slučajevima, kontekstualna upotreba rečenice može pomoći u razumijevanju posjedničkog odnosa. Na primjer, u rečenici ‘She took his phone’, jasno je da je telefon u vlasništvu muške osobe.

Zaključak

Iako ne postoji točan prijevod izraza ‘čiji’ na engleski jezik, postoje različiti načini izražavanja posjedovanja. Važno je razumjeti kontekst i koristiti odgovarajuće izraze kako bi se jasno prenijela poruka o posjedovanju.

  Ocijeni članak!