Koji su to cijeli brojevi

 • Posljednja izmjena objave:9 lipnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Definicija cijelih brojevaCijeli brojevi su skup brojeva koji uključuje pozitivne brojeve, negativne brojeve i nulu. Oznaka za skup cijelih brojeva je Z. Cijeli brojevi se koriste u matematici za opisivanje…

Nastavi čitati Koji su to cijeli brojevi

Koji su neparni brojevi

 • Posljednja izmjena objave:8 lipnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Kako definiramo neparni broj?Neparni brojevi su prirodni brojevi koji nisu djeljivi s brojem 2. Drugim riječima, neparni brojevi ne mogu biti podijeljeni na dva jednaka dijela. Oni se često označavaju…

Nastavi čitati Koji su neparni brojevi

Koji su realni brojevi

 • Posljednja izmjena objave:26 svibnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Realni brojevi u matematiciRealni brojevi su jedan od osnovnih pojmova u matematici i igraju važnu ulogu u raznim područjima, kao što su analiza, algebra i geometrija. Ovi brojevi obuhvaćaju skup…

Nastavi čitati Koji su realni brojevi

Koji su parni brojevi

 • Posljednja izmjena objave:14 svibnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Definicija parnih brojeva Parni brojevi su cijeli brojevi koji su djeljivi sa 2 bez ostatka. Drugim riječima, parni brojevi su brojevi koji se mogu podijeliti na dva jednaka dijela. Na…

Nastavi čitati Koji su parni brojevi

Koji su prosti brojevi

 • Posljednja izmjena objave:8 svibnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Definicija prostih brojevaProsti brojevi su prirodni brojevi veći od jedinice koji imaju samo dva pozitivna djelitelja - jedinice i samoga sebe. Drugim riječima, prosti brojevi su brojevi koji nisu djeljivi…

Nastavi čitati Koji su prosti brojevi

Koji su to realni brojevi

 • Posljednja izmjena objave:4 svibnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Definicija realnih brojevaRealni brojevi su brojevi koji mogu biti prikazani na brojevnoj liniji. Skup realnih brojeva označava se simbolom R. Realni brojevi uključuju racionalne i iracionalne brojeve.Racionalni brojeviRacionalni brojevi su…

Nastavi čitati Koji su to realni brojevi

Koliko je p

 • Posljednja izmjena objave:2 svibnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Povijest broja pBroj p je matematička konstanta koja se koristi u mnogim matematičkim disciplinama. Prvi put je definiran u drevnoj matematici, a koncept broja p postoji već tisućama godina. Prvi…

Nastavi čitati Koliko je p

Koji su cijeli brojevi

 • Posljednja izmjena objave:2 svibnja, 2023
 • Vrijeme čitanja:2 min. čitanja

Definicija cijelih brojevaCjelobrojni skup, označen sa Z, sastoji se od pozitivnih i negativnih brojeva, uključujući i nulu. Cijeli brojevi se koriste u matematici za opisivanje količina koje mogu biti cjelobrojne…

Nastavi čitati Koji su cijeli brojevi

Kraj sadrzaja

Nema vise za otvoriti